Dòng chủ đề email cần tránh sử dụng khi phát hành khảo sát trực tuyến

Phân phối khảo sát trực tuyến là hình thức chủ yếu của các cuộc khảo sát cho tỷ lệ phản hồi nhanh chóng và bổ ích.

Khảo sát trực tuyến được gửi qua email là cách thức thuận tiện nhất để người trả lời có thể mở các tin nhắn email có chứa khảo sát trực tuyến bất cứ khi nào họ có thời gian rảnh rỗi.

Để chắc chắn rằng người trả lời sẽ quyết định mở các tin nhắn chứa khảo sát trực tuyến được gửi qua email, tác giả khảo sát và những người làm nhiệm vụ phân phối các cuộc khảo sát trực tuyến bằng thư điện tử nên soạn các dòng tiêu đề một cách cẩn thận. Khi bạn sử dụng dòng tiêu đề email không thích hợp, hệ thống email có thể đánh dấu chúng trong các thư mục thư rác – spam mail và không đến được địa chỉ.

Có một số quy tắc cần thiết áp dụng để tạo ra các thông điệp của email mang khảo sát nói chung, để giảm khả năng chúng được đánh dấu bởi các bộ lọc thư rác. Ngoài hình thức nhận biết địa chỉ, các từ ngữ chính xác của dòng tiêu đề và cách thức chính xác mà họ cần phải được đánh máy cần phải theo dõi cẩn thận. Bất kỳ lời tục tĩu trong dòng tiêu đề, hoặc sử dụng chữ in hoa (ALL CAPS)  thì nhiều khả năng sẽ bị đưa vào thư mục spam.

Chia sẻ khảo sát bằng một chiến dịch email


Để kích email chứa bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến gửi được tới hộp thư đến, điều đầu tiên là tránh dùng những cụm từ phổ biến bị lọc và làm cho các email này bị đánh dấu trong thư mục spam. Có danh sách đầy đủ của cụm từ như vậy có sẵn trên một số trang web, và từ và cụm từ thư rác như vậy bao gồm: sự hài lòng được đảm bảo, đăng ký, thông tin mà bạn yêu cầu, vv

Sử dụng dòng tiêu đề đơn giản là điều cần thiết, đối với nội dung sai lệch nhất định sẽ bị xác định là spam. Các dòng tiêu đề ngắn gọn nên chỉ ra nội dung email là các cuộc khảo sát trực tuyến. Như đã đề cập ở trên, chúng ta không nên sử dụng viết hoa tiêu đề.

Ngoài việc bị chặn bởi các bộ lọc thư rác, các loại dòng tiêu đề trên rất dễ khơi dậy sự nghi ngờ bởi người nhận email thường tin rằng các cuộc khảo sát được gửi trong email với dòng tiêu đề như vậy phải được gửi đến các thư mục thư rác ngay lập tức, mà không cần phải mở chúng để xem nội dung. Nếu người nhận xác định những thông điệp đó là thư rác và báo cáo cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet của họ, và làm giảm sút uy tín của công ty đó đã không được phân bổ đủ sự quan tâm để lựa chọn các dòng tiêu đề chính xác cho email của họ cung cấp các cuộc khảo sát trực tuyến. Và khi rất nhiều người báo cáo các email đó là spam, mà thậm chí còn tồi tệ hơn. Trong mọi trường hợp, báo cáo này dẫn đến tất cả các email trong tương lai từ các địa chỉ được báo cáo là bị chặn.

Thận trọng với sáng tác dòng tiêu đề là rất quan trọng khi các tin nhắn email khảo sát trực tuyến được gửi đến danh sách email lớn. Điều này là tuyệt vời để tăng tỷ lệ đáp ứng, nhưng khi các dòng tiêu đề không phù hợp (dẫn đến tỷ lệ giảm đáng kể) sẽ dẫn đến các email không đạt một số lượng lớn người nhận.