Khảo sát trực tuyến là gì?

Khảo sát là một phương pháp thu thập thông tin từ một số cá nhân (gọi là một mẫu) để tìm hiểu về sự phổ biến lớn hơn mà mẫu đó đưa ra. Mặc dù các cuộc khảo sát có nhiều dạng, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, họ chia sẻ những đặc trưng nhất định.

Khảo sát trực tuyến là một phương pháp thu thập thông tin từ một số cá nhân (gọi là một mẫu) để tìm hiểu về sự phổ biến lớn hơn mà mẫu đó đưa ra. Mặc dù các cuộc khảo sát trực tuyến có nhiều dạng, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, họ chia sẻ những đặc trưng nhất định. Để cho các mục tiêu của khảo sát  được đáp ứng, các kết quả đưa ra phải đáng tin cậy đối với công chúng. Một mẫu có thể được lựa chọn một cách khoa học để mỗi cá nhân trong một quần thể đều có thể biết đến và lựa chọn. Điều này đảm bảo rằng một mẫu không được chọn tuỳ tiện hoặc chỉ sử dụng những người mong muốn tham gia. Kích cỡ mẫu cho một cuộc khảo sát sẽ phụ thuộc vào mức độ tin cậy cần thiết và các kết quả sẽ được sử dụng như thế nào. Một mẫu được lựa chọn đúng sẽ có thể phản ánh những đặc điểm khác nhau của một quần thể trong một biên độ lỗi rất nhỏ. Có rất nhiều cuộc khảo sát nghiên cứu tổng dân số người lớn nhưng nhiều người khác lại tập trung vào lựa chọn quần thể: nhân viên, các viện nghiên cứu, các trường học, người dùng máy tính, hoặc khách hàng sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Một số khảo sát tập trung vào quan điểm và thái độ trong khi những người khác quan tâm nhiều hơn với việc thu thập thông tin thực tế. Nhiều khảo sát kết hợp của cả hai loại câu hỏi. Một người phản hồi có thể được hỏi về cái họ đã nghe hoặc đọc về một vấn đề, cái họ biết về nó, quan điểm của họ, kinh nghiệm trong quá khứ, và cũng chứa thông tin cá nhân nào đó mà sẽ giúp các cuộc khảo sát phân tích, phân loại các phản hồi (như tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, nơi cư trú). Các câu hỏi có thể là câu hỏi mở ("Bạn nghĩ về cái gì?") Hoặc câu hỏi đóng ("Bạn có đồng ý hay không đồng ý?"); họ có thể hỏi người trả lời để đánh giá một sản phẩm hay một dịch vụ trên một số loại quy mô; họ có thể yêu cầu một bảng xếp hạng các lựa chọn thay thế khác nhau. Các câu hỏi có thể sẽ rất ngắn - một vài câu hỏi dùng không quá năm phút, hoặc nó có thể mất một giờ hoặc nhiều đòi hỏi khắt khe của thời gian một người trả lời. Một cuộc khảo sát thường bắt nguồn từ tình huống mà một cá nhân hoặc tổ chức đang phải đối mặt với một thông tin cần thiết và dữ liệu hiện có là chưa đủ. Khi thông tin đã được xác định và các dữ liệu hiện có là chưa đủ, mục tiêu sẽ được đặt ra cho khảo sát. Các mục tiêu này vẫn là cụ thể, rõ ràng và càng rõ ràng càng tốt.

Thiết kế bảng câu hỏi là một giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển khảo sát. Các câu hỏi liên kết các thông tin cần thiết để thu được các thông tin mong muốn. Câu hỏi được sử dụng trong các cuộc khảo sát phải được tinh chế để giảm thiểu các vấn đề không rõ ràng dẫn đến tỷ lệ sai số cao. Nếu người thực hiện khảo sát không thể hiểu được một câu hỏi hoặc không hiểu các câu hỏi theo ý định của người tạo khảo sát sẽ dẫn đến dữ liệu không hợp lệ cao và cũng không đáng tin cậy. Một câu hỏi phải sử dụng ngôn ngữ sao cho ý nghĩa của câu hỏi đó là rõ ràng. Để làm điều này một cuộc khảo sát phải thể hiện sự hiểu biết của người được lấy mẫu.

Đảm bảo các lỗi và các độ lệch chuẩn của phản hồi trong một hệ số nhỏ nhất trong việc thiết kế khảo sát. Các câu hỏi có được quan tâm bởi những người thực hiện khảo sát hay không phải được xem xét cẩn thận. Bạn cũng cần phải quan tâm đến độ rộng khảo sát. Nếu bảng hỏi quá dài nó có thể là một gánh nặng cho người phản hồi, gây mệt mỏi dẫn đến người phản hồi có thể từ chối, bỏ qua câu hỏi đó và có thể dẫn đến tỷ lệ không phản hồi cao hơn trong các cuộc khảo sát tiếp theo đối với những người phản hồi khác. Nhóm các câu hỏi tương tự nhau có thể giảm bớt gánh nặng nhận thức của một cuộc khảo sát cho người thực hiện khảo sát. Thời hạn hiệu lực của một cuộc khảo sát có thể được đặt vào nguy cơ nếu câu hỏi là quá nhạy cảm, nếu họ có thể làm tổn hại đến người trả lời, nếu chúng xâm nhập sự riêng tư quá mức của một người trả lời và nếu thông tin được tìm kiếm là quá khó khăn cho người thực hiện khảo sát.

Khảo sát trực tuyến gần giống với các loại khảo sát truyền thống đã thực hiện. Khác biệt là thời gian này bạn đang sử dụng email để gửi một liên kết và nó sẽ đưa bạn đến một dạng HTML được thiết kế các câu hỏi và bạn nộp thông qua máy tính. Thông tin được thu thập một cách nhanh chóng bởi vì ngay khi người thực hiện khảo sát hoàn thành việc khảo sát, phản hồi của họ ngay lập tức được gửi. Khảo sát trực tuyến cũng có thể được nhúng vào trang web của bạn bằng cách sử dụng một Iframe. Một IFrame là một phần tử HTML mà nó có thể nhúng một tài liệu HTML bên trong của một tài liệu HTML. Bạn cũng có thể tạo ra một cuộc khảo sát Pop-Up trên trang web của bạn để khi một người truy cập trang web truy cập vào một trang dưới dạng HTML hiện lên từ trang web của họ.

Khảo sát trực tuyến là một giải pháp hiệu quả về kinh tế, cho phép bạn thu thập một lượng lớn thông tin mà không cần phải trả tiền cho người phỏng vấn, cung cấp giấy hoặc bưu chính và không yêu cầu nhập dữ liệu riêng biệt cho những phản hồi để được xử lý. Người thực hiện khảo sát hoàn toàn có thể nhận được một câu hỏi và hoàn thành nó ở nhà hay ở văn phòng trên một máy tính là rất thuận tiện cho hầu hết mọi người. Một cuộc khảo sát trực tuyến cho phép bạn nhanh chóng thu thập dữ liệu một cách kịp thời. Thông tin có thể được thu thập và xử lý chỉ trong một vài ngày. Nó cũng cho phép người thực hiện khảo sát nhiều thời gian để xem xét cẩn thậnvề việc lựa chọn phản hồi và nhập vào trong văn bản cho những câu hỏi mở.

Bạn có thể tăng tỷ lệ phản hồi cho các khảo sát trực tuyến bằng cách gửi cho những người trả lời thông báo trước về ý định của cuộc khảo sát. Điều này cho phép người trả lời của bạn biết cuộc khảo sát là gì trước khi họ quyết định dành thời gian của mình vào việc đó. Bạn cũng có thể gửi theo dõi nhắc nhở cho người trả lời rằng đã không hoàn thành khảo sát. Điều này có thể được sử dụng trong tình huống người thực hiện khảo sát phải hoàn thành việc khảo sát trong một phạm vi thời gian nhất định.