Lợi ích của việc sử dụng thang đo đánh giá trong khảo sát sự hài lòng

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng là công cụ quan trọng cho các công ty để đánh giá mức độ thành công của họ với khách hàng, thang đo đánh giá được đưa vào để đo lường sự hài lòng một cách chính xác hơn.

Có nhiều quy mô đánh giá khác nhau; tất cả đều có sự phù hợp trong những hoàn cảnh khác nhau, liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau với. 3, 5, 7, 10, hay thậm chí là 11 điểm đánh giá được sử dụng bởi các công ty khác nhau để đo lường các khía cạnh của sự hài lòng khách hàng.
Các thang đánh giá có 3 mục là hữu ích vì nó các khoảng  trống cần thiết. Với 3 tùy chọn để lựa chọn, nó đủ mạnh mẽ để nắm bắt dữ liệu và vẫn giữ lại điểm nhấn của các cuộc khảo sát sự hài lòng của khách hàng. 5 và 7 thang điểm là rất có lợi khi khách hàng được yêu cầu cung cấp ý kiến ​​và sự hài lòng của họ về sản phẩm hay dịch vụ mới.

Câu hỏi đánh giá đơn

Cụ thể đối với các cuộc điều tra sự hài lòng của khách hàng với, 10 thang điểm đã được thiết lập là phù hợp nhất khi cần thu thập dữ liệu chi tiết. Thang đo đánh giá ít điểm không thể cho kết quả chi tiết mà có thể phép các công ty có những biện pháp khắc phục tốt nhất và phù hợp nhất để giải quyết các vấn đề phát hiện ra với sự trợ giúp của các cuộc khảo sát sự hài lòng. Với một quy mô 10 điểm, các lớp 9 và 10 được đánh giá là kết quả của khách hàng hoàn toàn hài lòng. Tuy nhiên, hai lớp cho thấy một sự khác biệt nhỏ trong đó cho phép các nhà nghiên cứu để phân biệt giữa sự hài lòng, gần như hoàn toàn và đầy đủ. Sau đó, việc phân tích các dòng dưới cùng về sự hài lòng là dễ dàng, bởi vì các công cụ như hồi quy sử dụng để phân tích các cuộc khảo sát sự hài lòng mang lại kết quả tốt hơn với các dữ liệu chi tiết hơn.

Cuối cùng, thang đo11 điểm có lợi ích của nó quá. Với lớp từ số 0 đến 10, khách hàng tìm thấy nó dễ dàng hơn để đánh giá sự hài lòng của họ, dựa trên thực tế rằng trong hầu hết các bộ phận của thế giới các hệ thống số liệu được sử dụng rộng rãi. Các số 0 đến 10 tiêu chuẩn được thông qua bằng cách dẫn các công ty để thiết lập sự hài lòng của khách hàng thông qua quan sát sự hài lòng, như những cơ hội giá chi tiết cho phép họ thể hiện sự hài lòng của họ chính xác hơn.

Việc cả đánh giá các cuộc khảo sát sự hài lòng có lợi ích nhất định. Với số lượng cụ thể của các điểm hay lớp, chiều dài thang đo phù hợp với các nghiên cứu cụ thể của khách hàng hài lòng cho phép trả lời để phân biệt mức độ khác nhau của các thuộc tính đánh giá trong các ưu đãi mà họ được mời đến đánh giá. Khi người trả lời được mời để bày tỏ sự hài lòng của họ về một số sản phẩm hoặc dịch vụ mới, thang đo thường được sử dụng nhất là 5 hoặc 7 điểm. Khi trả lời được mời để đánh giá sản phẩm mà họ biết rõ, một quy mô 11 điểm, với xếp hạng từ số 0 đến 10, là tốt nhất. Để có lợi nhất, thang đo nên được cân bằng, và có số lượng bằng nhau của các điểm tích cực và điểm tiêu cực, ví dụ: hoàn toàn hài lòng, hoàn toàn không hài lòng, vv Có thể có trường hợp ngoại lệ nhưng bổ nên được đối xứng trên cả hai kết thúc đến mức tốt nhất có thể.