Một cuộc khảo sát nên kéo dài bao lâu?

Tạo khảo sát trực tuyến có độ dài vừa phải là một trong những điều khó khăn nhất mà bạn sẽ phải đối mặt trong nghiên cứu thị trường. Có một số vấn đề mà bạn sẽ gặp lại nhiều lần trong các cuộc khảo sát trực tuyến, một trong số đó đã được gây ra bởi những ngày đầu của bảng câu hỏi, mà bây giờ bạn đang phải trả giá.

 Một cuộc khảo sát nên kéo dài bao lâu

Xét về độ dài cuộc khảo sát trực tuyến, làm cho các cuộc khảo sát kéo dài quá lâu là một vấn đề rất lớn. Người dùng mất hứng thú và hoặc không hoàn thành bảng câu hỏi hoặc họ thường chỉ trả lời trung thực cho nửa đầu bảng câu hỏi. Mặt khác, làm cho độ dài quá ngắn có nghĩa là mọi người sẽ không có niềm tin vào câu hỏi của bạn, vì họ sẽ cảm thấy như thể bạn đang điều khiển câu trả lời của họ và không cho phép họ thực sự nói những gì họ muốn nói.

Một vấn đề lớn mà trực tiếp ảnh hưởng đến độ dài khảo sát trực tuyến là một số người sử dụng sai các trang web của họ, yêu cầu người dùng hoàn thành một cuộc khảo sát mỗi khi họ truy cập. Hệ quả là mọi người không chỉ đánh mất niềm tin trong trang web đó, nhưng họ bắt đầu tạo nên một ấn tượng không tốt cho các cuộc khảo sát như vậy. Đây là một vấn đề quan trọng, bởi vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng số lượng người đã hoàn thành các cuộc khảo sát trực tuyến đang bắt đầu suy tàn. Đây là lý do tại sao, ngoài làm việc sử dụng độ dài khảo sát trực tuyến hợp lý, bạn cần phải bắt tay vào việc đảm bảo bạn hướng đến đúng đối tượng.

Xét về độ dài cuộc khảo sát trực tuyến thực tế, tất cả phụ thuộc vào những gì sắp xếp các câu hỏi mà bạn hỏi. Từ 10 đến 20 câu hỏi có xu hướng được chấp nhận nhiều hơn. Cố gắng không bao giờ hỏi ít hơn 7 câu hỏi hoặc nhiều hơn 35 câu hỏi. Điều đầu tiên là mọi người sẽ không tin tưởng ý tưởng của bạn, thứ hai có nghĩa là họ sẽ mất hứng thú. Ngoài ra, họ rất trung thực về số lượng các câu hỏi ở phần đầu của bảng câu hỏi của bạn, để mọi người biết những gì mong đợi và cho phép họ tạm dừng và trở lại với cuộc khảo sát, đặc biệt là nếu nó dài hơn một.