Nghiên cứu thị trường là gì (Phần 1)

Nghiên cứu thị trường là một phần quan trọng trong việc phát triển chiến lược tiếp thị của bạn. đó là việc thu thập thông tin, nhằm cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc về tâm lí khách hàng để hiểu được những gì họ muốn, làm thế nào thế nào để có thông tin từ họ và họ đến từ đâu. Bạn cũng có thể nghiên cứu thị trường để có một ý tưởng tốt hơn về xu hướng thị trường cũng như những gì đang diễn ra trong ngành công nghiệp của bạn.

Các thông tin bạn thu thập và phân tích dựa trên nền tảng các quyết định kinh doanh tốt, cho dù đó là việc quyết định sản phẩm hay dịch vụ nào bạn sẽ cung cấp, nơi doanh nghiệp của bạn nền được đặt, làm cách nào để phân phối các sản phẩm của bạn hoặc cách thức bạn giao tiếp với người tiêu dùng.

Bước 1: Tại sao phải nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường là việc làm quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, đó không phải là hoạt động chỉ diễn ra một lần. Bất kể bạn đang bắt đầu hay kinh doanh đang tăng trưởng, thì việc liên tục nghiên cứu thị trường sẽ giúp bạn bắt kịp được với xu hướng thị trường và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Bước 2: Thiết lập các mục tiêu nghiên cứu của bạn

Nghiên cứu thị trường có thể đơn giản hoặc sâu sắc như cách bạn muốn thực hiện nó. Phạm vi nghiên cứu của bạn sẽ được xác định bởi những gì bạn muốn đạt được, hay chính là mục tiêu của bạn.

Bước 3: Tìm hiểu những thông tin đang có

Trước khi tiến hành nghiên cứu thì việc xác định nguồn dữ liệu cần tiếp cận sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Có hai loại dữ liệu: Sơ cấp và thứ cấp. Sơ cấp là tập hợp các dữ liệu mới, còn thứ cấp là các nguồn thông tin đã được thống kê, nghiên cứu trước đó, ví dụ như số liệu thống kê điều tra dân số.

Bước 4: Thực hiện nghiên cứu thị trường thông qua các cuộc khảo sát

Khảo sát có thể được phân loại theo những cách là quan sát, hoặc điều tra phỏng vấn. Mỗi cách khảo sát đều đê tìm kiếm thông tin hoặc định tính, định lượng. Có rất nhiều cách để thực hiện các cuộc phóng vấn, khảo sát, bao gồm mặt đối mặt, tập trung các nhóm, thông qua các cuộc phỏng vấn điện thoại.

Bước 5: Phân tích và hành động dựa trên các kết quả có được.

Một khi bạn đã hoàn thành cuộc khảo sát, đây là thời gian để phân tích các câu trả lời và trả lời cho những câu hỏi mà bạn đã đặt ra lúc đầu. Phải luôn cởi mở và khách quan. Tránh làm nghiên cứu để chỉ đơn giản là chứng minh một định kiến của bản thân.