Tối ưu hóa tỷ lệ trả lời khảo sát trực tuyến của bạn

Tối đa hóa tỷ lệ trả lời khảo sát trực tuyến là rất quan trọng, bởi vì với tỉ lệ trả lời đáp ứng thấp có nguy cơ nhận được phản hồi thiên vị.

Những gì các công ty cần, là kết quả của khảo sát trực tuyến, là câu trả lời khách quan và tỷ lệ trả lời cao có thể giúp đỡ để thực hiện các tính toán thống kê mạnh mẽ, để có được sản lượng đáng tin cậy mà có thể được sử dụng để cải thiện kinh doanh của họ. Tỷ lệ trả lời cao cũng cho phép chúng ta có một cái nhìn vào các phân nhóm khác nhau, ví dụ: nhóm từng khu vực cụ thể.

Tối ưu hóa tỷ lệ trả lời khảo sát trực tuyến

Khi tối đa hóa tỷ lệ trả lời của các cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện, các cuộc điều tra như vậy có nhiều đại diện của các tầng lớp xã hội và số người được hỏi đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ liên quan. Đó là lý do tại sao tỉ lệ trả lời cao tăng sự tự tin và độ tin cậy của kết quả khảo sát.

Có những hành động có thể được thực hiện để đạt được sự tối đa hóa tỷ lệ trả lời khảo sát trực tuyến. Một cách được đề cập đến là làm cho người trả lời nhận thức được tầm quan trọng của các cuộc điều tra sắp tới với sự trợ giúp của phương tiện truyền thông, bản tin, mạng xã hội, hay các phương tiện khác. Như vậy người được hỏi tìm hiểu về mục đích và lợi ích tiềm năng của các cuộc điều tra trực tuyến như vậy.

Một phương pháp phổ biến để tối đa hóa tỷ lệ trả lời khảo sát trực tuyến là để tạo một ấn tượng tốt đầu tiên. Điều đó được thực hiện bằng phương tiện của thiết kế đầy đủ của các cuộc khảo sát trực tuyến. Ngoài việc thiết kế và xuất hiện, các từ ngữ trong câu hỏi, cũng như số lượng tối ưu các câu hỏi có liên quan, mà không làm cho các cuộc khảo sát quá lâu, đã có công trong việc cung cấp một ấn tượng tốt đầu tiên. Số câu hỏi mở cần được hạn chế, vì người được hỏi cần thêm thời gian để hoàn thành.

Tối ưu hóa tỷ lệ trả lời khảo sát trực tuyến 2

Cuối cùng, tối đa hóa tỷ lệ trả lời khảo sát với khảo sát trực tuyến là dễ dàng khi các ưu đãi được tặng kèm. Không chỉ ưu đãi tiền tệ, mà người trả lời còn có cơ hội rút thăm trúng thưởng khi hoàn thành khảo sát. Các ưu đãi cũng phải phù hợp với mục tiêu của người được hỏi và do đó mới hấp dẫn họ.