Tầm quan trọng của việc giữ bí mật kết quả khảo sát

Bảo mật luôn là một chủ đề nóng. Kết quả khảo sát phải được giữ bí mật phù hợp với luật Bảo vệ dữ liệu người dùng. Tuy nhiên, với rất nhiều công ty sử dụng không đọc in nhỏ để cho phép họ bán các thông tin này cho các công ty tiếp thị, làm cho một số người đã mất niềm tin vào Đạo luật Bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng (Data Protection Act - DPA).

Thuyết phục người trả lời khảo sát của bạn rằng những câu trả lời của họ sẽ được tuyệt đối giữ bí mật là điều quan trọng nhất và sẽ nâng cao tỉ lệ trả lời khảo sát của bạn.

Đảm bảo bạn sẽ giữ bí mật thông tin người dùng cũng như đảm bảo kết quả khảo sát sẽ được giữ bí mật đồng nghĩa rằng bạn nhận được một số lượng lớn các câu trả lời khảo sát và các câu trả lời sẽ trung thực hơn. Nhưng làm thế nào để bạn đạt được điều này?

Tầm quan trọng của việc giữ bí mật kết quả khảo sát

Trước hết, hãy chắc chắn rằng những người trả lời câu hỏi khảo sát trực tuyến của bạn ngay lập tức thấy rằng họ được cung cấp các thông tin bí mật khảo sát. Đừng chờ đợi cho đến khi kết thúc cuộc điều tra, hãy cho họ biết thông tin này. Bạn cũng phải nói cho họ biết rằng bạn sẽ xử dụng kết quả khảo sát của họ phù hợp với DPA. Nếu bạn có bất kỳ ý định sử dụng kết quả trả lời của cuộc khảo sát vào mục đích khác hơn là câu hỏi của bạn, bạn phải thông báo trước về việc này một cách rất rõ ràng, hơn là cung cấp một sự từ chối rất lớn trong điều khoản mà không ai sẽ đọc.

Hơn nữa, hãy chắc chắn rằng người trả lời của bạn luôn có cơ hội để lựa chọn ra những điều này, vì vậy mà họ vẫn có thể tiếp tục trả lời khảo sát bí mật của riêng mình. Điều này sẽ làm tăng sự tin tưởng mọi người có trong bạn và sẵn sàng để trả lời bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến của bạn. Nó có vẻ rất đơn giản để làm, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy số lượng câu trả lời bạn đang bỏ lỡ đơn giản chỉ vì người được hỏi đã mất niềm tin vào các chức năng và tính hữu dụng của các cuộc khảo sát trực tuyến. Họ thực sự tin rằng nó là cách bạn thu thập thông tin cá nhân của họ, chứ không phải là ý kiến ​​của họ về một vấn đề cụ thể. Trách nhiệm của bạn là phải làm cho họ có tâm trí thoải mái khi trả lời khảo sát trực tuyến mà bạn phát hành. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt mật khẩu cho khảo sát của mình. Hoặc sử dụng thiết lập chỉ cho phép nhận kết quả phản hồi từ 1IP nếu điều này là cần thiết.

Thiết lập mật khẩu

Sau khi thiết lập mật khẩu cho khảo sát, mỗi lần người dùng mở khảo sát của bạn sẽ xuất hiện bảng thông báo yêu cầu nhập mật khẩu để mở khảo sát như hình bên dưới

Yêu cầu nhập mật khẩu khảo sát