Ý tưởng thiết kế khảo sát hữu ích

Để đảm bảo rằng các cuộc khảo sát trực tuyến có hiệu quả và thực hiện các mục tiêu của người lập khảo sát thìtrước hết chúng ta cần phải có ý tưởng thiết kế khảo sát.
Thiết kế khảo sát là rất quan trọng bởi vì nó có thể ảnh hưởng cách thức mà các cuộc khảo sát đang nhận được, và làm thế nào hấp dẫn người trả lời. Sự cần thiết phải thiết kế hấp dẫn là lý do tại sao các nhà thiết kế đồ họa chiếm một phần quan trọng trong việc thiết kế các cuộc khảo sát trực tuyến.

Việc thiết kế một cuộc khảo sát hiệu quả nằm ở việc sắp xếp các thành phần và bố cục của nó. Giới thiệu về mục đích của cuộc khảo sát và chủ đề của nó là ý tưởng thiết kế khảo sát hữu ích đầu tiên. Việc giới thiệu chỉ ra các dạng câu hỏi mà người được hỏi chuẩn trả lời là điều rất hữu ích vì nó thông báo được hỏi lý do tại sao họ đã được lựa chọn, và nó cũng đảm bảo cho họ về những bí mật của cuộc khảo sát.

Ý tưởng thiết kế khảo sát hữu ích

Tạo một phác thảo khảo sát trực tuyến là điều thứ hai trong tập hợp các ý tưởng thiết kế khảo sát. Tạo một phác thảo và sau đó phân loại câu hỏi thành các loại hợp lý là rất quan trọng, vì nó giúp để có được một ý tưởng về những thông tin nghiên cứu muốn có được, và sau đó là những câu hỏi có thể được phát triển phù hợp. Các nhà nghiên cứu nên thử nghiệm với các nhóm khác nhau, để đạt được một giai đoạn mà có một kết nối hợp lý giữa tất cả các câu hỏi. Ở giai đoạn này, các nhà nghiên cứu nên quyết định như thế nào là câu hỏi cần thiết, và quy tắc "càng ít càng tốt" cần được lưu tâm.

Trong ý tưởng thiết kế khảo sát, đặc biệt chú trọng đến sự tôn trọng đối với người trả lời. Cần tránh sử dụng các từ ngữ khó hiểu. Mặt khác, quá đơn giản cũng là một dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng, và sự cân bằng cần được ưu tiên. Người trả lời cũng dành thời gian của mình để trả lời các cuộc điều tra, vì vậy họ cần được tôn trọng. Để đạt được điều đó, thông báo cho họ về độ dài của thời gian hoàn thành khảo sátlà một ý tưởng tốt, và có thể được thực hiện ngay từ đầu.

Điều cần thiết khi thiết kế một khảo sát là dành sự chú trọng đặc biệt cho việc chọn lọc cẩn thận các câu hỏi khảo sát. Hơn nữa, giữa các ý tưởng thiết kế khảo sát, các ý tưởng giúp làm giảm số người được hỏi không quan trọng, chẳng hạn như giữ khảo sát ngắn, sau rõ ràng về các mục tiêu và nhắm mục tiêu chính xác của người nhận cuộc điều tra thích hợp.

Có một loạt các cuộc khảo sát trực tuyến đó là tự quản lý trực tuyến, và đối với họ đó là đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các câu hỏi này là hoàn toàn rõ ràng và dễ hiểu. Những câu hỏi được hỏi để hỏi về một việc tại một thời điểm. Câu hỏi khác về cùng một chủ đề nên được đưa ra như những thành phần riêng biệt. Câu hỏi không được thiên vị, mà cần phải trung lập, để có được câu trả lời trung thực.

Ý tưởng thiết kế khảo sát nhấn mạnh tầm quan trọng của các loại câu hỏi được sử dụng trong cuộc khảo sát. Sử dụng và sắp xếp các loại câu hỏi khác nhau là một nghệ thuật thực sự. Nhiều câu hỏi trắc nghiệm và Yes / No câu hỏi thường tạo ra một xu hướng thiên về lựa chọn có sẵn. Khi phạm vi được sử dụng, có kết quả khác nhau với số lượng khác nhau của các cấp; số điển hình của lớp là 5.