KsvPro có những gói dịch vụ nào?

KsvPro có các gói dịch vụ chuyên nghiệp (mất phí) cho phép bạn truy cập vào các chức năng cao cấp bổ sung thêm từ các chức năng tuyệt vời của gói BEGINER (miễn phí)

Dưới đây là danh sách mô tả ngắn gọn các gói dịch vụ:

BASIC:

Bao gồm tất cả các chức năng của gói BEGINER, cộng thêm:

 • Không hạn chế số câu hỏi trên một khảo sát
 • Tạo giao diện khảo sát tùy chỉnh
 • Sử dụng bỏ qua logic để chuyển hướng những người phản hồi chuyển đến các phần khác nhau trong khảo sát của bạn
 • Tạo chiến dịch email (1000 email/tháng)
 • 1000 phản hồi / tháng
 • Tạo không hạn chế số lượng các luật lọc dữ liệu
 • Sửa màu biểu đồ
 • Xuất các biểu đồ và các phản hồi khảo sát

Nâng cấp hoặc xem thêm các chức năng >>

PROFESSIONAL:

Bao gồm tất cả các chức năng của gói BASIC, cộng thêm:

 • Loại bỏ footer KsvPro
 • Xuất dữ liệu SPSS
 • Đảo ngẫu nhiên câu hỏi và trang
 • Không giới hạn phản hồi
 • Không giới hạn chiến dịch email
 • Cho phép truy cập khảo sát từ danh sách mã truy cập

Nâng cấp hoặc xem thêm các chức năng >>

ENTERPRISE:

Bao gồm tất cả các chức năng của gói PROFESSIONAL, cộng thêm:

 • Hỗ trợ điện thoại
 • Quyền sở hữu dữ liệu
 • Quản lý người dùng
 • Chia sẻ thư viện
 • Thiết lập hạn ngạch phản hồi

Nâng cấp hoặc xem thêm các chức năng >>

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề