Câu hỏi nhiều lựa chọn

Câu hỏi nhiều lựa chọn cho phép những người thực hiện khảo sát lựa chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách.

Câu hỏi nhiều lựa chọn

Khi nào sử dụng

Sử dụng loại câu hỏi này để hỏi những người thực hiện khảo sát lựa chọn nhiều câu trả lời.

Báo cáo

Câu hỏi nhiều lựa chọn đưa ra báo cáo dạng Biểu đồ cột và một bảng thống kê bao gồm đếm và tỷ lệ phần trăm cho mỗi tùy chọn trả lời.

Báo cáo câu hỏi nhiều lựa chọn

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel và được hiển thị một cột cho mỗi dòng. Mỗi cột ứng với một tùy chọn của một dòng. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...