Thêm một câu hỏi

Bắt đầu bằng việc nhấp vào nút Tạo khảo sát từ trang chủ tài khoản của bạn. Trang Tạo khảo sát xuất hiện.

Tạo khảo sát

Thêm trang cho khảo sát

Mặc định khi tạo mới một khảo sát, hệ thống sẽ mặc định tạo ra một trang nội dung để chứa các câu hỏi khảo sát của bạn. Bạn có thể thêm bất kỳ câu hỏi khảo sát nào vào trang khảo sát mà bạn muốn. Bạn cũng có thể thêm các trang bằng cách nhấp vào nút Thêm trang.

Thêm trang khảo sát

Thêm một câu hỏi

Tiếp theo, bắt đầu bằng việc thêm một câu hỏi cho người thực hiện khảo sát của bạn bằng việc nhấp trái chuột hoặc kéo thả câu hỏi từ danh sách bên trái màn hình vào vùng thiết kế khảo sát.

Thêm câu hỏi khảo sát

Thiết lập câu hỏi

Dữ liệu trong các câu hỏi bạn tạo ra sẽ được sinh ra mặc định bởi hệ thống. Để thay đổi Tiêu đề câu hỏi, các tùy chọn trả lời và nhiều tùy chọn khác, nhấp vào biểu tượng bút chì trong phần câu hỏi (phía trên bên phải) để mở cửa sổ Thiết lập câu hỏi.

 

Thiết lập câu hỏi khảo sát

 

Nhập tiêu đề câu hỏi

Tiếp theo, nhập câu hỏi mà bạn muốn hỏi.

Thiết lập tiêu đề khảo sát

Thiết lập và thêm các tùy chọn

Bước tiếp theo của bạn là thiết lập và thêm (nếu cần) các tùy chọn cho câu hỏi. Bạn có thể nhập các giá trị mới cho các tùy chọn câu trả lời của bạn. Để thêm tùy chọn, nhấp vào nút Thêm để thêm một tùy chọn mới.

Thêm các tùy chọn

Các bước tiếp theo

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Vòng quanh KsvPro

Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để bắt đầu...

Các loại câu hỏi khảo sát

Để thêm một câu hỏi, trong phần Tạo câu hỏi, nhấp trái chuột hoặc Kéo và...

Thêm hoặc loại bỏ trang

Để thêm một trang, rất đơn giản tại phần tạo câu hỏi khảo sát nhấp vào...

Trang cảm ơn & thông báo khác là gì?

Khi người thực hiện khảo sát hoàn thành các câu hỏi, một trang cảm ơn sẽ...

Hiểu về câu hỏi logic

Bạn có thể sử dụng Skip Logic để điều hướng những người phản hồi chuyển...

Sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi

Thông tin về Sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi đang được cập nhật