Khảo sát trực tuyến và luật bảo vệ dữ liệu

Thông qua các cuộc khảo sát trực tuyến, bạn có thể tạo ra dữ liệu từ hàng ngàn người được hỏi một cách rất dễ dàng. Cho dù bạn muốn thăm dò ý kiến của nhân viên, khách hàng, người sử dụng dịch vụ, các bên liên quan, công chúng hoặc bất cứ ai khác, các cuộc khảo sát trực tuyến cho phép bạn nhanh chóng đo lường kết quả thăm dò.

Điều này vô cùng quan trọng khi bạn thiết kế bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến đúng đắn. Theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu năm 1998, có một vài điều đó phải được bao gồm trong câu hỏi của bạn. Đó là những điều sau:

  • Tên của công ty mà tiến hành các cuộc khảo sát trực tuyến.
  • Bạn sẽ xử lý các dữ liệu mà bạn thu thập thông qua khảo sát trực tuyến như thế nào?
  • Điểm cuối cùng này là phức tạp nhất của luật bảo vệ dữ liệu, bởi vì nó có nghĩa là bạn phải đảm bảo rằng câu trả lời sẽ được giữ bí mật, mặc dù có thể không có kết quả. Nếu bạn thu thập dữ liệu cá nhân thông qua các cuộc khảo sát trực tuyến của bạn, bạn phải nói rõbạn sẽ thu thập dữ liệu vào mục đích gì. Hầu hết các khách hàng thích việc bạn không sử dụng dữ liệu của họ cho bất kỳ mục đích khác, nhưng nếu bạn có ý định đối chiếu thông tin cá nhân của họ và bán chúng hoặc tái sử dụng chúng, bạn phải thông báo cho họ về điều này cũng như đem lại cho họ sự lựa chọn không tham gia.

Khảo sát trực tuyến là công cụ rất quan trọng, nhưng nhiều người bạn có thể muốn nhắm mục tiêu đã mất niềm tin vào họ, đặc biệt là trong thực tế có rất nhiều công ty bán thông tin cho các công ty tiếp thị trực tiếp. Theo luật bảo vệ dữ liệu bạn phải đảm bảo rằng người trả lời có cơ hội để biết rằng đây là những gì bạn sẽ làm và họ có quyền không tham giacuộc khảo sát trước khi họ tiếp tục với các câu hỏi khảo sát trực tuyến.