Những câu hỏi bạn không nên sử dụng trong một khảo sát trực tuyến

Khảo sát trực tuyến đang là công cụ tiếp thị rất phổ biến để có được thông tin phản hồi về sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Nhưng có thể có tác hại tâm lý gây ra cho một số người trả lời.

Do vậy có một số gợi ý cung cấp cho người trả lời có thể bỏ qua một hoặc nhiều câu hỏi khảo sát trực tuyến hoặc rời bỏ khảo sát trước khi chúng được hoàn thành. Đây là một khả năng để đảm bảo dữ liệu chất lượng cao, nhàm chán hoặc xúc phạm người trả lời có thể dẫn đến các trả lời sai.

Mỗi câu hỏi khảo sát trực tuyến là nhằm để hỏi thông tin quan trọng cụ thể. Nhưng có thể có phần của những người trả lời, chẳng hạn như nhóm người dễ bị tổn thương, hoặc nhóm nhạy cảm với các chủ đề cụ thể, vì vậy khi thiết kế các khảo sát trực tuyến, nội dung câu hỏi khảo sát trực tuyến phải được đánh giá để tránh gây bối rối, xúc phạm một số người trả lời. Nó có thể là các câu hỏi có thể gây xúc phạm một số nhóm tín ngưỡng tôn giáo, hoặc các câu hỏi có thể được hiểu là phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc.

Những câu hỏi bạn không nên sử dụng trong một khảo sát trực tuyến

Hơn nữa, có loại câu hỏi khảo sát trực tuyến khác không được coi là hữu ích cho một số khảo sát trực tuyến.Mặc dù thực tếnó phổ biến để đưa vào các câu hỏi về nhân khẩu học trong các cuộc khảo sát trực tuyến, nó được khuyến cáo tránh loại câu hỏi khảo sát trực tuyến này vì lý do sau: dữ liệu nhân khẩu học có thể dẫn đến các vấn đề mà có thể ảnh hưởng đến độ chính xáccủa dữ liệu. Những vấn đề có thể phát sinh từ những câu hỏi về nhân khẩu học như sau. Điều đầu tiên, khi dữ liệu khảo sát được lọc bởi các thông tin nhân khẩu học, các mẫu thu được có thể là quá nhỏ, không đáng giá, vì vậy nó không mang lại dữ liệu có ý nghĩa - có khuynh hướng biến động, do đó, các kết luận rút ra sẽ không đáng tin cậy. Thứ hai, các khảo sát dài hơn dẫn đến tỷ lệ bỏ cuộc giữa chừng cao hơn. Thêm câu hỏi về nhân khẩu học có thể kéo dài phạm vi khảo sát mà ít người có thể quyết định điền vào chúng để kết thúc, do đó tăng tỷ lệ bỏ cuộc.

Cuối cùng, khi điền vào bảng câu hỏi và trả lời các loại câu hỏi khảo sát trực tuyến về nhân khẩu học, người trả lời có thể lo lắng về dữ liệu nhận dạng của họ. Đặc biệt trong khảo sát sự hài lòng của nhân viên - nhân viên sẽ lo lắng rằng họ sẽ được xác định trên cơ sở phản hồi của họ, đặc biệt là nếu không có đủ sự đa dạng tại nơi làm việc. Kết quả sẽ có thể kiểm duyệt các câu trả lời, khi người trả lời lo lắng rằng ý kiến ​​của họ sẽ nhận ra họ và gây ra các vấn đề với họ, họ ít mạo hiểm một số ý kiến ​​tiêu cực hoặc đề nghị.

Các loại câu hỏi khảo sát về nhân khẩu học có vai trò nhất định trong các cuộc khảo sát, ví dụ như khi các nhà nghiên cứu biết các nhân khẩu học và họ cố gắng để có được mẫu đại diện. Sau đó, câu hỏi liệu nhân khẩu học có thể giúp đảm bảo rằng các nhóm nhất định là không đại diện. Nhưng nếu các thông tin cá nhân không phải là hữu ích, nó không nên được sử dụng trong các cuộc khảo sát trực tuyến, vì những lý do nêu trên, đặc biệt là để tránh kéo dài không cần thiết.

Tóm lại, thiết kế các cuộc khảo sát bằng cách sử dụng phần mềm khảo sát trực tuyến phải được thực hiện một cách cẩn thận, để tránh những câu hỏi không nên đưa vào bởi chúng có thể dẫn đến lúng túng trong việc trả lời khảo sát, hoặc chúng có thể dẫn đến dữ liệu không đáng tin cậy. Cuối cùng, khi câu hỏi về nhân khẩu học là không có tầm quan trọng thiết yếu cho các cuộc khảo sát cụ thể, chúng không nên được đưa vào để tránh kéo dài các cuộc khảo sát và tăng tỷ lệ không hoàn thành khảo sát.