Những ưu nhược điểm của khảo sát trực tuyến miễn phí

Các cuộc khảo sát trực tuyến miễn phí là một công cụ phổ biến được sử dụng để tìm hiểu ý kiến của khách hàng.

Nhờ có Internet và dịch vụ email, các cuộc khảo sát có thể được gửi hoặc phát hành trực tuyến với số lượng lớn đến mọi người để có được sự đa dạng về dữ liệu trên các sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự tiện lợi của các cuộc khảo sát trực tuyến miễn phí tạo thành một thói quen và được sử dụng rộng rãi, tỷ lệ trả lời khảo sát cao hơn so với các phương pháp khảo sát khác. Với ưu điểm là những người trả lời có thể điền vào các cuộc khảo sát trong bất kỳ thời gian nào của họ, và gửi chúng trở lại chỉ trong chốc lát là một yếu tố chính cho sự phổ biến của các cuộc khảo sát trực tuyến miễn phí. Tuy nhiên, một ưu điểm nữa là các công ty lựa chọn khảo sát trực tuyến miễn phí như là công cụ tiếp thị có thể nhúng trực tiếp khảo sát lên website của mình. Một số công ty cung cấp cho khách hàng những lựa chọn khác như gửi khảo sát qua email cũng như thông tin điện tử khác. Như vậy công ty có thể sử dụng danh sách liên hệ email tạo ra để tiến hành các cuộc khảo sát trực tuyến miễn phí.
Chia sẻ khảo sát bằng một chiến dịch email

Có một lợi thế hơn trong các cuộc khảo sát trực tuyến miễn phí được thực hiện trực tuyến: chúng có thể được tạo ra một cách nhanh chóng, với sự trợ giúp của các chương trình phần mềm, sử dụng các mẫu khảo sát sẵn có.
Thiết lập mật khẩu
Tuy nhiên, có một bất lợi của các cuộc khảo sát trực tuyến miễn phí, cụ thể là cơ hội gian lận. Các công ty có thể có các biện pháp để giảm khả năng gian lận, bằng cách yêu cầu các địa chỉ gửi thư của người trả lời; một biện pháp phổ biến là cung cấp khung thời gian hạn chế để điền vào trong các cuộc khảo sát trực tuyến hoặc thiết lập danh sách mã truy cập. Hơn nữa, yêu cầu chi tiết về nhân khẩu học để xác minh giới tính, tuổi tác, mức thu nhập của mỗi người trả lời có thể giúp tìm ra gian lận: khi một câu trả lời không phù hợp với các câu trả lời khác, đó là một tín về gian lận và sẽ được loại bỏ. Một số loại câu hỏi có thể giảm bớt gian lận là câu hỏi mở; những người gian lận có xu hướng bỏ qua những loại câu hỏi này mà không cung cấp phương án trả lời của họ. Biện pháp ngăn chặn rất tốt nữa là hạn chế chỉ cho phép mỗi ip chỉ được trả lời 1 lần, đặt mật khẩu cho khảo sát. Sử dụng số điện thoại để đăng nhập…