Tổng quan kết quả khảo sát

Sau khi phân bố khảo sát của bạn trên các phương thức khác nhau. Giờ là thời gian bạn ngồi lại và chờ đợi thông tin phản hồi từ đối tượng đích của bạn.

Để theo dõi và giám sát dữ liệu phản hồi của bạn. Tại danh sách các khảo sát của bạn trong Trang chủ, nhấp vào biểu tượng quả địa cầu của khảo sát bạn muốn xem dữ liệu phản hồi.

Khám phá dữ liệu khảo sát

Trang khám phá xuất hiện, tại đây bạn có thể theo dõi, giám sát cũng như quản lý được tất cả các thông tin về dữ liệu phản hồi khảo sát của mỗi người thực hiện khảo sát cũng như các thông tin liên quan đến họ như hình dưới đây:

Tổng quan kết quả thu thập phản hồi khảo sát

Để xem thông tin chi tiết về phản hồi của một người nào đó. Tại bảng danh sách các phản hồi, nhấp chọn vào mã ID của phản hồi, một cửa sổ popup xuất hiện giống như hình bên dưới liệt kê chi tiết về thông tin phản hồi của người thực hiện khảo sát.

Xem chi tiết phản hồi

Để xem các thông tin liên quan như thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành, địa chỉ IP, khu vực của người thực hiện khảo sát, vị trí địa lý,... bạn chọn tab Thông tin chi tiết, các thông tin sẽ hiển thị và cung cấp cho bạn như hình dưới đây.

Xem thông tin phản hồi khảo sát

Như vậy, bạn đã hiểu tổng quan về chức năng quản lý Thông tin phản hồi. Hãy bắt đầu tìm hiểu các chức năng chi tiết bằng cách:

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Bản đồ phản hồi

Bản đồ phản hồi là vùng thống kê, mô tả dữ liệu thu thập phản hồi khảo...

Khám phá câu hỏi

Ứng với mỗi câu phản hồi khảo sát bạn hoàn toàn kiểm soát được nội dung,...

Sửa, Xóa phản hồi

Trong bảng liệt kê danh sách các phản hồi, bạn có thể sửa hoặc xóa các phản...

Xuất dữ liệu phản hồi

Tại phần Khám phá dữ liệu phản hồi, bạn hoàn toàn có thể xuất dữ liệu...