Các thực hành tốt nhất cho quá trình tạo khảo sát

Tìm hiểu các thực hành tốt nhất cho thiết kế khảo sát và tìm kiếm các mẹo, các hướng dẫn chuyên gia để ra quyết định tốt hơn.

Cách thiết kế một khảo sát

Thiết lập mục tiêu

Cách viết các câu hỏi khảo sát tốt

Các loại câu hỏi và phản hồi

Chu trình khảo sát

Cách nhận các phản hồi khảo sát

Bao nhiêu người thực hiện khảo sát của tôi?

Các mẹo thu thập phản hồi

Các cách thu thập phản hồi

Kiểm tra trước khi phân bố khảo sát

Cách phân tích các kết quả khảo sát

Xác định chất lượng dữ liệu của bạn

Phân tích dữ liệu

Phát triển kế hoạch phân tích

Tạo một báo cáo hiệu quả


Các thực hành và hướng dẫn của chúng tôi

Cho dù bạn đang thu thập thông tin phản hồi của khách hàng, thực hiện đánh giá nhân viên hoặc kế hoạch cho một sự kiện, bước đầu tiên hướng tới việc tạo ra một cuộc khảo sát hiệu quả là phải ôn lại những cơ bản của khoa học khảo sát. Kiểm tra các nguồn tài nguyên của chúng tôi về các mẹo khảo sát trực tuyến và các thực hành tốt nhất để đảm bảo cuộc khảo sát tiếp theo của bạn thành công!

Cách thiết kế một cuộc khảo sát

Thiết kế khảo sát lớn giống như viết một bài báo nghiên cứu lớn - trước khi bạn viết về những phát hiện của bạn, bạn cần phải đặt câu hỏi về mục tiêu nghiên cứu của bạn, quá trình của bạn và phá vỡ các chủ đề của bạn vào các phần quản lý có thể quản lý được.

Vì vậy, trước khi bắt đầu viết câu hỏi khảo sát, bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi lớn: mục đích của cuộc khảo sát này là gì? Tôi hy vọng thu được những gì? Các dữ liệu tôi thu thập sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tôi như thế nào?

Và một trong những câu hỏi quan trọng nhất bạn nên hỏi là, "Đối tượng đích của tôi là gì?" "Đối tượng đích" ở đây có nghĩa là những người bạn muốn đi khảo sát. Khi bạn biết ai sẽ thực hiện khảo sát của bạn, bạn có thể viết khảo sát của bạn bằng cách sử dụng ngôn ngữ, các ví dụ, các định nghĩa... để xác định tri thức và những cần thiết về đối tượng đích của bạn.

Các cuộc khảo sát tốt nhất cũng được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng và có các câu hỏi trung lập. Và khi bạn đang thông minh về định dạng khảo sát và số lượng câu hỏi, bạn tránh những người tri túc (satisficer) (những người không suy nghĩ cẩn thận về sự lựa chọn câu trả lời của mình, vội vàng thông qua khảo sát của bạn hoặc xuyên tạc chính mình). Dưới đây là những lời khuyên quan trọng và thực hành tốt nhất để nhận được kết quả khảo sát đáng tin cậy:

Cách xây dựng một khảo sát

Dịch vụ lập trình và thiết kế khảo sát

Các giải thích thang đo likert

Các câu hỏi định tính và định lượng

Một khảo sát tuyệt vời giống một đàm thoại tuyệt vời

Một chút sai số là một bài toán lớn

Các câu hỏi khảo sát nhạy cảm: Thực hiện cái gì? Không nên thực hiện cái gì?

Sử dụng các từ hơn là các con số

Vâng, đó là cách chính xác hoặc sai lầm để sử dụng thang đo đánh giá dạng số

3 cách để cải thiện thiết kế khảo sát của bạn

 

Làm thế nào để có được câu trả lời khảo sát

Khi bạn đã viết khảo sát rõ ràng, khảo sát được định dạng tốt, đó là thời gian để có được mọi người thực hiện nó. Nhưng bạn bắt đầu thực hiện nó ở đâu? Bạn biết những người bạn muốn thực hiện khảo sát nhưng bạn chuyển khảo sát của bạn đến cho họ như thế nào?

Để đảm bảo dữ liệu của bạn là có ý nghĩa về mặt thống kê, trước tiên bạn cần phải tìm ra bao nhiêu người nên khảo sát và những gì bạn có thể làm để có được một mẫu đại diện của tập phổ biến. Để đạt được đúng người, bạn cũng sẽ cần phải chọn chế độ khảo sát phù hợp (điện thoại thăm dò ý kiến, câu hỏi giấy, phỏng vấn trực tiếp, hoặc khảo sát trực tuyến) cho đối tượng mục tiêu của bạn.

Nhưng khoan đã! Trước khi bạn gửi bản khảo sát của bạn, hãy thử nghiệm nó trước. Hãy chắc chắn rằng câu hỏi của bạn là rõ ràng và các bỏ qua logic, câu hỏi ngẫu nhiên và thiết kế tổng thể đang hoạt động bình thường. Gửi khảo sát của bạn cho bạn bè cho một hướng tiếp cận thông minh hơn để thu thập dữ liệu khảo sát.

Dưới đây là các hướng dẫn thêm cho việc thu thập dữ liệu bạn cần:

Ước lượng đối tượng đích của bạn như thế nào

Sai số biên và độ tin cậy

Nhận mẫu của bạn theo cách chính xác

Sẵn sàng gửi khảo sát của bạn? Như thế nào tại đây

Thu thập dữ liệu an toàn và bảo mật

Như thế nào và khi nào khuyến khích khảo sát

Các khảo sát phổ biến tạo một sự khác biệt lớn, hỏi đơn giản và thông thường

 

Cách phân tích một cuộc khảo sát

Bạn đã có kết quả khảo sát. Giờ thì sao? Vì bạn cần dữ liệu chất lượng để đánh giá chính xác và dự đoán, chắc chắn rằng các dữ liệu bạn có là đáng tin cậy, sau đó cắt lát và thu nhỏ nó để phát triển những hiểu biết.

Tất cả những người trả lời đều hoàn thành khảo sát của bạn? Họ bỏ qua các câu hỏi đủ để làm hỏng kết quả của bạn? Họ đã thực sự cố gắng trả lời, hoặc họ đã lựa chọn bằng cách chọn câu trả lời dễ dàng, nhưng không chính xác? Hãy tìm những bất thường để đảm bảo kết quả của bạn là chính xác.

Sau đó cố gắng trả lời các câu hỏi mà bạn đã có khi bạn bắt đầu cuộc khảo sát. Làm phân tích văn bản để rút ra kết luận từ những câu hỏi mở, nơi mọi người đã cho câu trả lời bằng văn bản. Lọc và bảng chéo (cross-tabulate) các kết quả của bạn để hiểu cách phân mảnh (như phụ nữ và nam giới)  các trả lời khác nhau trong khảo sát của bạn.

Và một khi bạn đã tìm thấy dữ liệu bạn đang tìm kiếm, tìm thấy một cách hiệu quả để thể hiện nó. Cho dù bạn đang viết một báo cáo lớn mà sẽ thông báo cho chiến lược marketing của công ty bạn, bạn muốn báo cáo của bạn là chính xác và đầy đủ thông tin. Tránh những cạm bẫy như phân tích khái quát hoặc xuyên tạc các dữ liệu và xem xét giải thích thay thế cho lý do tại sao người được hỏi trả lời theo cách mà họ đã làm.

Cuối cùng, bạn sẽ muốn theo dõi quá trình của bạn từ đầu đến cuối, vì mọi người có thể nhân rộng khảo sát của bạn trong tương lai. Lặp lại khảo sát của bạn để thực hiện phân tích theo chiều dọc (hoặc điểm chuẩn) và nhìn thấy những thay đổi trong phản hồi của mọi người theo thời gian.

Nghe có vẻ rất nhiều, đúng không? Hãy thử xem những bài viết dưới đây để có được tất cả các câu trả lời:

Cách phân tích các kết quả khảo sát

Cắt và thu nhỏ các kết quả theo cách bạn muốn

Bảng chéo (cross-tabulating) hay các kết quả so sánh

Lọc các kết quả theo comment hoặc văn bản

Tạo các biểu đồ và đồ thị trực quan

Tôi có thể thu thập và phân tích kết quả khảo sát theo thời gian như thế nào?