Tầm quan trọng của tính ẩn danh trong khảo sát nhân viên

Trong số các cuộc điều tra được tiến hành để mang lại dữ liệu trên các khía cạnh đa dạng của sản phẩm, dịch vụ vv, các loại khảo sát sự hài lòng nhân viên cũng là một trong những điều quan trọng khi chúng ta xây dựng và củng cố mô hình hoạt động cũng như đưa ra các chiến lược của một công ty.

Khi một công ty phấn đấu để duy trì mức độ hài lòng của nhân viên và dựa vào các phương pháp khảo sát nhân viên cùng với các biện pháp khác, năng suất đạt đượcsẽ cao hơn, đó là công cụ thúc đẩy lợi nhuận của công ty. Và ngược lại, với các nhân viên không hài lòng, những lợi ích của công ty sẽ giảm xuống.

Sử dụng khảo sát sự hài lòng của nhân viên bằng các khảo sát ẩn danh có ý nghĩa quan trọng. Với các cuộc điều tra ẩn danh, người được hỏi không phải lo lắng về sự trừng phạt, trù dập, không sợ bị mất lòng ai, có thể thẳng thắn đưa ra ý kiến góp ý. Do đó chúng ta có thể nhận được những câu trả lời trung thực. Những ý kiến này có thể là những góp ý chân thành về các quy định và cách làm việc hiện hành của công ty. Nếu không có khảo sát nhân viên nặc danh, người trả lời sẽ lo lắng về ý kiến ​​tiêu cực hoặc phê phán của họ, e rằng điều đó sẽ dẫn tới những phản ứng tiêu cực từ phía các nhà tuyển dụng của họ. Khi nhân viên được hỏi trực tiếp về ý kiến ​​của họ về các quy tắc họ không chấp thuận của công ty, họ có thể tạo nên những lời nói dối như trả lời lảng tránh hoặc khen ngợi những quy tắc này. Ý kiến ​​đó là không chân thành là không có lợi trong một cuộc khảo sát nhân viên.

Tầm quan trọng của tính ẩn danh trong khảo sát nhân viên

Mặt khác, các cuộc điều tra ẩn danh cho phép những người không tự tin dễ dàng đưa ra những gợi ý và những lời chỉ trích của họ để bày tỏ quan điểm của họ và cung cấp những ý kiến có lợi ích to lớn cho công ty. Không phân biệt chức vụ hay tuổi tác, tất cả mọi người có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc vào các trạng thái hữu ích của công ty và do đó góp phần vào việc nâng cao trình độ của mình.

Để đảm bảo tính khách quan của khảo sát nhân viên, có một phương pháp khác - có thể yêu cầu một bên thứ ba để tiến hành các cuộc khảo sát đối với nhân viên trong công ty. Điểm bất lợi của các dịch vụ này như chi phí tiền bạc, và sau đó việc xử lý các số liệu điều tra mà công ty này thu thập được.
Các phương pháp phổ biến nhất tạo cuộc điều tra nhân viên ẩn danh bằng cách dựa vào các công ty phần mềm khảo sát trực tuyến cho phép tiến hành các cuộc điều tra ẩn danh, như là một phương pháp hiệu quả chi phí của việc thu thập các các ý kiến ​của nhân viên ​và nhận được phản hồi thẳng thắn mà không lo lắng về bất kỳ phản ứng bất lợi nào.Trong mọi trường hợp, người sử dụng lao động thực hiện khảo sát nhân viên nên chỉ rõ mục tiêu và ý định của họ - ý kiến ​​học tập của người lao động, những ý tưởng và đề nghị, không khen ngợi mà phải thắng thắn phê bình hoặc đưa ra ý kiến cá nhân. Bằng cách đảm bảo rằng người đưa ra ý kiến sẽ được giấu tên khi tham gia, họ sẽ cảm thấy tự do bày tỏ ý kiến ​​thực sự của họ, trong câu trả lời thẳng thắn mà là các lợi ích thực sự cho công ty.

Chúng tôi khuyên bạn nên đặt mật khẩu cho khảo sát của mình. Hoặc sử dụng thiết lập chỉ cho phép nhận kết quả phản hồi từ 1IP nếu điều này là cần thiết.

Thiết lập mật khẩu

Sau khi thiết lập mật khẩu cho khảo sát, mỗi lần người dùng mở khảo sát của bạn sẽ xuất hiện bảng thông báo yêu cầu nhập mật khẩu để mở khảo sát như hình bên dưới

Yêu cầu nhập mật khẩu khảo sát

Với số lượng lớn các công ty có sử dụng các nhân viên phương pháp khảo sát trực tuyến để đánh giá sự hài lòng của nhân viên, cũng như triển vọng tuyển dụng hàng đầu, hoặc tạo ra các chính sách nội bộ mới, điều quan trọng là làm cho nhà tuyển dụng biết về sự cần thiết phải khảo sát nhân viên ẩn danh, giữ bí mật kết quả khảo sát. Trước khi bắt đầu trả lời khảo sát, các nhà nghiên cứu nên trấn an họ về danh tính của họ và chỉ ra tầm quan trọng của ý kiến ​​thẳng thắn của họ. Nhân viên tham gia trong các cuộc khảo sát nhân viên cần được biết rằng ý kiến của họ, mối quan tâm của họ và đề nghị của họ là thực sự quan trọng.